07ส.ค./18

ประกาศสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร ฉบับที่ 3

ประกาศสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาRead More…

17ก.ค./18

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษRead More…

15พ.ค./18

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพัฒนามหานคร ประกาศรับสมัRead More…

30มี.ค./18

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในยุคสังคมผู้สูงอายุ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุRead More…

29มี.ค./18

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองในภารกิจของกรุงเทพมหานคร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคุRead More…

26มี.ค./18

การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาสุขภาพคนเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสุRead More…

20มี.ค./18

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง วัฏจักรชีวิต

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจRead More…